ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ဖမ္းဆီးမႈ အာဏာ႐အန္အယ္လ္ဒီပါတီနဲ႔ ေမးျမန္းခ်က္

You're listening to ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ဖမ္းဆီးမႈ အာဏာ႐အန္အယ္လ္ဒီပါတီနဲ႔ ေမးျမန္းခ်က္ mp3 playlists by RFA Burmese

Paused:

 • 1.
  ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ဖမ္းဆီးမႈ အာဏာ႐အန္အယ္လ္ဒီပါတီနဲ႔ ေမးျမန္းခ်က္
  02:40
 • 2.
  Apr 24 morning program
  59:04
 • 3.
  Zaw Aye Maung's Yat Prat Yat Prat Praw Pot Lo Lar
  03:52
 • 4.
  ခိုင္ထူး - ေနာက္ဆံုးအိပ္မက္
  05:09