ေျမာက္ဦးအၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းမႈ အစုိးရထုတ္ျပန္ခ်က္ လက္ေတြ႔နဲ႔ ကြဲလြဲ

You're listening to ေျမာက္ဦးအၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းမႈ အစုိးရထုတ္ျပန္ခ်က္ လက္ေတြ႔နဲ႔ ကြဲလြဲ mp3 playlists by RFA Burmese

Paused:

 • 1.
  ေျမာက္ဦးအၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းမႈ အစုိးရထုတ္ျပန္ခ်က္ လက္ေတြ႔နဲ႔ ကြဲလြဲ
  06:46
 • 2.
  Apr 24 morning program
  59:04
 • 3.
  Zaw Aye Maung's Yat Prat Yat Prat Praw Pot Lo Lar
  03:52
 • 4.
  ခိုင္ထူး - ေနာက္ဆံုးအိပ္မက္
  05:09