New & Trending tracks on Soundclound

#World

 • Ой, Лёха Лёха, мне без тебя так плохо
  DRO4ILAVO
  03:54
  60,219
 • Фогель-Синий огонек
  sopina
  03:05
  46,277
 • KZN-Good for me (PROD. SILXS)
  OKASIAN, KZN, ₩ONDRIAN
  01:08
  Hip-hop & Rap
  9,701

  좆밥들이날쟁이라불러 집에서키보드나눌러 쟁이겁쟁이뭐가달러 씨바라씨가달러 친구say brother why bother 니말이맞어고개돌려 다시집중하고나머지는fade away 내 비젼마치 터널 얘네들커피셥에모여 말하는비젼헐루시네이션 개소리천만에말씀머리나쫌치워돈안보여 탐소여같은나의모험 소녀같은목소리의모함 그때젖큰여자보여 내촉에쟤는착해보여 girl is you good for me is u really good for me aint tryna make u mine but gotta stay true for me even if not, u could still ride wat could u do for me girl is u good for me? is u really good for me

 • 10AGE – Нескромный вопрос
  Рифмы и Панчи
  02:48
  Pop
  50,881

  10AGE – Нескромный вопрос

 • GIÀU VÌ BẠN SANG VÌ VỢ - RPT MCK
  MadNess MUSIC 🎼
  03:37
  Trap
  21,131

  GIÀU VÌ BẠN SANG VÌ VỢ

 • Yêu Một Người Sao Buồn Đến Thế
  Tôn Cảnh
  04:59
  15,591
 • Jang Beom June (장범준) - 잠이 오질 않네요 (Can't Sleep)
  L2Share♫113
  04:35
  Ballad
  34,959

  Jang Beom June (장범준) - 잠이 오질 않네요 (Can't Sleep) _ _ _ _ _ _ _ _Lyrics_ _ _ _ _ _ _ 당신은 날 설레게 만들어 조용한 내 마음 자꾸만 춤추게 해 얼마나 얼마나 날 떨리게 하는지 당신이 이 밤을 항상 잠 못 들게 해 매일 같은 밤 너를 생각하면서 유치한 노랠 들으며 심장이 춤을 추면서 오오 난 너를 기다리면서 유치한 노랠 부르며 심장이 춤을 추면서 워 나를 떨리게 하나요 그대 왜 나를 설레게 하나요 자꾸만 오늘도 잠 못 이루는 이 밤 아름다운 그대 나를 아프게 하나요 웃는 그대 왜 자꾸 설레게 하나요 하염없이 오늘 밤 잠이 오질 않네요 보고 싶은 그대여 당신이 날 힘들게 만들어 갑자기 내 마음 자꾸만 멍들게 해 얼마나 얼마나 잠 못 들게 하는지 고요한 내 마음 항상 시끄럽게 해 매일 같은 밤 너를 생각하면서 유치한 노랠 들으며 심장이 춤을 추면서 워 난 너를 기다리면서 유치한 노랠 부르며 심장이 춤을 추면서 워 나를 떨리게 하나요 그대 왜 나를 설레게 하나요 자꾸만 오늘도 잠 못 이루는 이 밤 아름다운 그대 나를 아프게 하나요 웃는 그대 왜 자꾸 설레게 하나요 하염없이 오늘 밤 잠이 오질 않네요 보고 싶은 그대여 매일 밤 너를 생각하면서 유치한 노랠 들으며 심장이 춤을 추면서 워오 난 너를 기다리면서 유치한 노랠 부르며 심장이 춤을 추면서 워 나를 떨리게 하나요 그대 왜 나를 설레게 하나요 자꾸만 오늘도 잠 못 이루는 이 밤 아름다운 그대여 나를 아프게 하나요 웃는 그대 왜 자꾸 설레게 하나요 하염없이 오늘 밤 잠이 오질 않네요 보고 싶은 그대여

 • Слава Марлоу--Быстро
  Bogdan Oni
  01:57
  43,521
 • Welcome To My Hood Diljit Dosanjh
  YRF
  03:58
  World
  80,311

  WELCOME TO MY HOOD DILJIT

 • Kassy (케이시) - 행복하니 (Are you fine)
  L2Share♫113
  03:54
  Ballad
  17,738

  케이시 (Kassy) – 추(秋)억 Download Album (MP3 - 320kbps): Mediafire>>>http://q.gs/FIlGg Release Date: 2020.10.26 Track List: 01. 행복하니 02. 낮잠 03. 이런 게 사랑이라면 04. 넌 참 좋은 사람이었어 05. 행복하니 (Inst.) _ _ _ _ _ _ _ _Lyrics_ _ _ _ _ _ _ 너와 나 헤어지는 게 서로에게 좋다고 최선이라고 생각했어 그때 우린 많이 지쳐서 더는 상처 밖에 못줄 테니 더 좋은 사람이 될게 더 행복하길 바래 마지막에 니가 한 이 말 지금의 너는 변했는지 어떻게 어떤 사랑을 하고 있니 넌 행복하니 좋은 사람 만나 잘 지내니 널 웃게 하고 기댈 수 있는 그런 사람이니 정말 행복하니 그 사람 꼭 나보다 더 널 사랑해 주길 이미 그렇겠지만 여전히 난 바본가 봐 우리의 이별 말고도 넌 참 힘들었는데 차마 위로해 주지 못했어 다시 욕심이 생길까 봐 계속 네 곁에 있고 싶을까 봐 넌 행복하니 좋은 사람 만나 잘 지내니 널 웃게 하고 기댈 수 있는 그런 사람이니 정말 행복하니 그 사람 꼭 나보다 더 널 사랑해 주길 이미 그렇겠지만 끝까지 난 바본가 봐 넌 꼭 행복해 줘 네 덕분이야 나도 이렇게 누군가를 사랑할 수 있어서 사랑받을 수 있어서 그걸로도 난 충분해

 • مهرجان نفس الجروح (سنين بتروح وسنين جايه)2020
  Ahmed Sengary
  05:18
  124,514
 • أمجد جمعة-أحلى صبية2020
  Rabab Aabed
  05:16
  42,672
 • Không thầy đố mày làm nên - TEACHER GONZO
  tunqlam
  03:59
  Hip-hop & Rap
  20,965
 • Джиган, Тимати, Егор Крид - Rolls Royce (BID0NCI0N REMIX) / РОЛС РОЙС
  BID0NCI0N
  02:05
  Dance & EDM
  49,105

  тимати, егор крид, джиган, rolls royce, роллс ройс, егор крид и тимати, крид, джиган роллс ройс, тимати роллс ройс, егор крид роллс ройс, тимати rolls royce, джиган тимати егор крид, егор крид клип, тимати и джиган, сниппет трека, тимати звездопад, егор крид сниппет, егор крид rolls royce, моргенштерн, егор крид песни, черный роллс ройс забираю джекпот, джиган и тимати, егор крид и джиган, звездопад, тимати егор крид и джиган, black star, реакция, черный роллс ройс, тимати новый клип, егор крид трек, премьера трека 2020, премьера трека, джиган тимати и егор крид роллс ройс, ролллс ройс песня, ролс ройс, rolls royce сниппет, звездопад клип, тимати егор крид звездопад, тимати крид, тимати против егора крида, timati звездопад, егор крид тимати джиган роллс ройс, timati, егор крид звездопад, слив трека, егор крид - rolls royce, тимати vs егор крид, тимати егор крид, премьера клипа 2020, rolls royce реакция, ракета, реакция rolls royce, реакции, masthead, 2020, реакция на тимати, tiktok, реакция на rolls royce, тимати и егор крид, премьера клипа, рэп, блек стар, тимати клип, блэк стар, тимати звездопад реакция, звездопад реакция, evelone, роллс ройс егор крид, музыка, evelone192, morgenshtern, эвелон, 10 часов, егор крид - rolls royce (премьера трека 2020) | джиган, крид-ролс ройс джиган, егор крид - rolls royce (премьера трека 2020) джиган, 10 часов песня, blackstar, крид-ролс ройс, тимати rollce royce, тимати vs егор крид — звездопад, новый трек, слив нового трека тимати, #джиган #тимати #егоркрид #rolls royce, реакция на тимати - звездопад, клип, премьера, реакция на егор крид ролс ройс, егор крид rolls royce реакция, тимати роллс ройс реакция, джиган тимати егор крид rolls royce, егор#тимати #егоркрид #джиган #rollsroyce #роллсройс #егоркридитимати #крид #джиганроллсройс #тиматироллсройс #егоркридроллсройс #тиматиrollsroyce #джигантиматиегоркрид #егоркридклип #тиматииджиган #сниппеттрека #тиматизвездопад #егоркридсниппет #егоркридrollsroyce #моргенштерн #егоркридпесни #черныйроллсройсзабираюджекпот #джиганитимати #егоркридиджиган #звездопад #тиматиегоркридиджиган #blackstar #реакция #черныйроллсройс #тиматиновыйклип #егоркридтрек #премьератрека2020 #премьератрека #джигантиматииегоркридроллсройс #ролллсройспесня #ролсройс #rollsroyceсниппет #звездопадклип #тиматиегоркридзвездопад #тиматикрид #тиматипротивегоракрида #timatiзвездопад #егоркридтиматиджиганроллсройс #timati #егоркридзвездопад #сливтрека #тиматиvsегоркрид #тиматиегоркрид #премьераклипа2020 #rollsroyceреакция #ракета #реакцияrollsroyce #реакции #masthead #2020 #реакциянатимати #tiktok #реакциянаrollsroyce #тиматииегоркрид #премьераклипа #рэп #блекстар #тиматиклип #блэкстар #тиматизвездопадреакция #звездопадреакция #evelone #роллсройсегоркрид #музыка #evelone192 #morgenshtern #эвелон #10часов #егоркридrollsroyceпремьератрека2020джиган #кридролсройсджиган #10часовпесня #кридролсройс #тиматиrollceroyce #тиматиvsегоркрид—звездопад #новыйтрек #сливновоготрекатимати #джигантиматиегоркридrollsroyce #реакциянатиматизвездопад #клип #премьера #реакциянаегоркридролсройс #егоркридrollsroyceреакция #тиматироллсройсреакция #егоркридтиматиджиганролсройс #егоркридзвездопадреакция #егоркридпротивтимати #эксайл #реакцияназвездопадтимати #exile #звезда #леван #реакцияназвездопадегоркрид #звездопадегоркридреакция #егоркридитиматизвездопадреакция #егоркридvsтимати #реакциянаегоркридитиматизвездопад #реакцияназвездопад #звездопадтиматиреакция #10часовмузыки #командатимати #тиматиклип2020 крид тимати джиган ролс ройс, егор крид

 • Badnam Ishq - Korala Maan
  Sahib Singh
  03:36
  28,019
 • بحر دلع
  Hoda Bondok
  03:13
  Pop
  39,214
 • ANH MỆT RỒI (Mp3)- Anh Quân Idol
  Zen Music
  04:56
  vpop
  121,883

  ANH MỆT RỒI (Mp3)- Anh Quân Idol #Anhmetroi #AnhQuanIdol #AnhmetroiMp3 #AnhmetroiAnhquanIdol #FreakD #Vpop #Zenmusic #Rapviet #Mp3 Lyric: Anh chẳng còn tin nữa đâu Trên đôi bờ môi em nói dối đã quen rồi Nếu tình yêu em trao về anh chân thành Chắc lúc này niềm đau không nhắc tên anh Trong lòng anh chỉ có em Nhưng trong lòng em thì có biết bao nhiêu người Sâu tận nơi con tim anh đã quá mỏi mệt rồi Chuyện tình yêu ta nên dừng lại đây thôi ĐK: Người đời nói đúng, không nên yêu thương ai quá nhiều Vì chẳng phải cho đi bao nhiêu sẽ nhận được từng đấy Tình yêu đâu phải như giấc mộng mà ta vẫn mong khi đêm về Thật lòng kiếm người biết chân trọng khó lắm Kể từ hôm nay em hãy xóa hết đi những gì Mà thời gian qua ta có tất cả : vui, buồn, hạnh phúc Dù anh có ngốc nhưng cũng chẳng thể nào ở bên một người Chỉ biết mang lại mình bao nỗi buồn đâu em ..!! Anh mong rằng mai sau này nếu lỡ vô tình Chạm mặt nhau thì em hãy xem như xa lạ ..!!

 • Разобраться
  LIZER
  02:55
  Hip-hop & Rap
  41,670
 • TÀI SẢN CỦA BỐ - ICD X Orange at King of Rap (#12)
  TT131
  04:19
  Hip-hop & Rap
  20,052

  Lyric: "Thời gian là một dòng chảy Thời gian cho chúng ta rất nhiều thứ Nhưng cũng lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ..." Chào mừng con đến bên bố ngắm nhìn trời đất Đối với bố, tiếng khóc ngày con chào đời là tuyệt vời nhất Nhưng hơi tiếc là con đến bên bố và mẹ vào lúc thu nhập tệ Vay tiền sửa căn nhà xập xệ của ông bố hà khắc luật lệ Cuộc sống khó khăn, bố biết Nhưng mà ít nhất, nếu sau này con làm rapper thì cũng có cái để mà rap Tại bố thấy rapper toàn kể nghèo kể khổ Rap về sự chăm chỉ, vươn lên đấu tranh từ sự khó khăn và thoát Nói vậy thôi, chứ bố thấy đời mình khổ đủ rồi Bố muốn con sau này không làm việc dưới một ông chủ tồi Làm công việc thu nhập ổn định cuối tuần có thể nghỉ ngơi Vậy cố học thật chăm nhé! Ô! Mới 11h sao con đã ngủ rồi ? Bố vốn nóng tính, cuộc đời đổ cơn thịnh nộ vào bố Về nhà, bảng điểm của con lại cứ đụng độ vào bố Bố không sợ con học kém Bố sợ tương lai con bị phá vỡ Nay sinh nhật con nhưng khách bố chở không đủ để mua bánh gato Đôi khi..à không, luôn luôn là thế Tâm trạng bố hơi suy Con càng lớn thì kinh nghiệm sống bố dành cho con dần vơi đi Tai con to hơn là để con có thể lắng nghe hiểu biết Mắt con to hơn là để con có thể nhìn thấy tiểu tiết Từ bao giờ bố con mình không dành tâm sự cho nhau Chả nhẽ con không có mối tình nào ư? Hay con tự lo âu ? Tại thời bố mãi lo cái bụng nên đâu có thời gian lo tâm lí Thời bố không có mạng xã hội để truyền mấy câu thâm thúy Rồi ngày đó cũng tới, con đến độ tuổi xích mích với bố Bố như mặt trời, con như mặt trăng, vẫn chuyện con thi với thố Thực tình không phải bố thấy con theo đam mê mà bố không cho Nhưng đợi con mãi không thấy thành công, thì là bố mẹ ai không lo.. Bố lo môi trường con học nên cố đi tìm người quen Bố lo mua bánh gato nên cố chạy xe giữa bầu trời đen Bố lo nghĩ nhiều thứ quá để rồi bố chợt nhận ra KHÓ NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ TẶNG CON BÁNH KEM KHÓ NHẤT LÀ TẶNG CON LỜI KHEN. Bố và thần tượng của của con Là người cãi nhau với con Là người bạn của con Và thời gian dần trôi BỐ CÓ THỂ SỐNG THÊM VÀI CHỤC NĂM NỮA NHƯNG CÓ VẺ CŨNG CHỈ ĐỂ ĐƯỢC GẶP CON THÊM VÀI CHỤC LẦN THÔI CON CÓ CẢ THANH XUÂN ĐỂ ĐI THÌ XIN CON HÃY DÀNH CHÚT THỜI GIAN BÊN BỐ NÓI CHUYỆN GÌ CŨNG ĐƯỢC TRƯỚC KHI ĐẦU ÓC BỐ CÀNG LẪN À không! Con còn việc của mình VẬY THÌ HÃY GỌI CHO BỐ NHÉ TRƯỚC KHI CHÚNG TA BIẾT THỜI GIAN RẤT TÀN NHẪN.. Bố không biết nói lời ngọt ngào vì quen khắc nghiệt mà cuộc đời trói BỐ XIN LỖI! Bố cứ tưởng rằng hành động quan trọng hơn lời nói. Bố sợ con viễn vông, không biết sau bình yên là cơn giông tiếp Bố không có nhiều tiền nhưng nếu cần cho con bộ phận trên cơ thể mình thì BỐ KHÔNG TIẾC !!! Tiếp tục đi con, bố xin lỗi nếu làm con mất đà rap Cầm cây bút lên khiến mình trở thành kẻ mạnh nhất Và phác ra những vần câu xếp chúng gần nhau Thất bại lần này cố lần sau Cuộc đời đâu có sẵn xôi gấc mà bác bỏ cơ hội đến trong gang tất và thoát Giấc mơ con đủ rộng để cất tòa tháp Nhưng đời đôi khi rất là ác Tấn công con tới tấp Rà soát niềm vui con có Đem sự u uất và phát Rồi sẽ đến một ngày.. BỐ HÒA QUYỆN CÙNG ĐẤT VÀ CÁT Nên cản con không phải ý xấu đâu BỐ, BỐ MONG CON PHẤT LÀ KHÁC Đứa con của mình đã lớn, rồi sẽ rời xa mình ĐỪNG GỌI BỐ LÀ ÔNG GIÀ!! NÓ NHƯ THỂ TUYÊN ÁN BỐ KHÔNG CÒN SỨC BẢO VỆ GIA ĐÌNH Bố xin lỗi vì những câu nói tổn thương của bố mà con từng nghe Trải qua nhiều trận cãi vã nhưng sau đó bố con mình vẫn cùng phe Mỗi lần chúng ta gặp nhau Con thì càng trưởng thành Bố thì càng già yếu, xấu xí VÀ BỐ CHỢT NHẬN RA TRONG SỐ TÀI SẢN CỦA MÌNH BỐ VẪN CÒN NHỮNG LỜI XIN LỖI ĐƯỢC GIẤU KỸ " THUỐC KHÔNG CHỮA ĐƯỢC BỆNH LÀ THUỐC VÔ DỤNG VẬY LỜI XIN LỖI KHÔNG CHỮA ĐƯỢC VẾT THƯƠNG THÌ GỌI LÀ GÌ ?!"

 • بسكوتة مقرمشة
  john
  03:40
  204,350

  بسكوتة مقرمشة